Michiel Rijsberman
D66
Gedeputeerde provincie Flevoland
Twitter: @rijsberman
Stemmen is niet meer mogelijk.

Over Michiel Rijsberman

Gedeputeerde van de Provincie Flevoland namens D66. In zijn portefeuille zitten onder andere toerisme en recreatie, kunst en cultuur, Europa, bestuurlijke vernieuwing en samenwerking, Markermeer/IJmeer en de Oostvaardersplassen.
3

Landschap

Als gedeputeerde speelde Rijsberman een belangrijke rol in de ontwikkeling van de Marker Wadden: een uniek project waarbij in het Markermeer een serie natuureilanden werd aangelegd die in september 2018 werden geopend. Rijsberman was ook nauw betrokken bij de ontwikkeling en aanmelding van Nieuw Land als Nationaal Park. Daarnaast zet hij zich in voor de ontwikkeling van het Markermeer/IJmeer als een Toekomstbestendig Ecologisch Systeem (TBES).
2

Landbouw & voedselvoorziening

Hoewel Rijsberman geen landbouw in zijn portefeuille heeft, zette hij zich de afgelopen periode in voor meer circulariteit in o.a. de voedselketen. Zo wil hij een bijdrage leveren aan het bestrijden van voedselverspilling in Flevoland. Namens de provincie zette hij zijn handtekening onder ketensamenwerkingen die dit moeten bewerkstelligen. Milieu en een gezonde omgeving zijn zoveel mogelijk leidend in Rijsbermans’ politieke handelen. Zo kondigde Rijsberman onlangs namens de provincie Flevoland een ‘geitenstop’ aan, oftewel een verbod op de vestiging van nieuwe geitenhouderijen, omdat deze belastend zijn voor het milieu en een gezonde omgeving.
4

Natuur & Biodiversiteit

Mede dankzij de inzet van Rijsberman is Nederland sinds oktober 2018 een nieuw Nationaal Park rijker: Nieuw Land. Dit park omvat de Oostvaardersplassen, de Lepelaarplassen, het Markermeer en de Marker Wadden en is met 29.000 hectare het op één na grootste nationale park van het land. Het park vormt onder meer een rustgebied voor tienduizenden trekvogels en vele Europese beschermde vogels. Dankzij de status van Nationaal Park geniet dit belangrijke natuurgebied nu extra bescherming.
5

Klimaat & Water

Als gedeputeerde speelde Rijsberman een onmisbare rol in de ontwikkeling van de Marker Wadden: een uniek project voor de aanleg van een serie natuureilanden in het Markermeer. Deze eilanden leveren een vitale bijdrage aan het natuurherstel van het Markermeer.
2

Betrekken & Participatie

Rijsberman is, als echte D66’er, een voorvechter van participatie en inspraak en actieve betrokkenheid van mensen bij plannen voor hun leefomgeving.