Hagar Roijackers
GroenLinks
Statenlid provincie Noord-Brabant
Twitter: @_Hagar
Stemmen is niet meer mogelijk.

Over Hagar Roijackers

Sinds mei 2014 Statenlid namens GroenLinks in de provincie Brabant. In de afgelopen periode was ze woordvoerder landbouw, natuur en omgevingsdiensten. In de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart aanstaande voert ze de GroenLinks-lijst aan.
4

Landschap

Roijackers maakt zich sterk om kennis over landschap en omgeving te behouden en beschikbaar te maken op plaatsen waar die kennis er sterk toe doet. Dit bleek uit de motie die erop was gericht om expertise en deskundigheid bij de omgevingsdiensten te behouden. Maar ook uit haar voorstel om ecologisch advies beter te ontsluiten voor kleinere gemeenten, zodat zij bijvoorbeeld een ecoloog kunnen inhuren bij planologische projecten. Ze heeft aandacht voor verschillende domeinen (mens, omgeving en economie) en is continu op zoek naar hoe die verschillende domeinen elkaar kunnen versterken. In haar politieke werk legt ze regelmatig de link tussen bijvoorbeeld milieu en volksgezondheid en tussen natuur en recreatie. Hiermee laat ze zien dat ze een behendig politicus is die belangen bij elkaar weet te brengen.
2

Landbouw & voedselvoorziening

Roijackers zet zich in voor een gezonde landbouw waarin kennis wordt vermarkt en de veestapel niet nog verder groeit in het toch al overbelaste Brabant.
4

Natuur & Biodiversiteit

Roijackers maakt zich sterk voor het realiseren van het natuurnetwerk in Brabant met de daarbij behorende ecologische verbindingszones. Daarbij heeft ze veel aandacht voor bedreigde soorten. De afgelopen periode zette ze zich onder andere in voor verruiming van het leefgebied van soorten als de hermelijn en de otter. Hiermee geeft Roijackers aan gevoel te hebben voor natuurbelangen.
3

Klimaat & Water

Roijackers wil ruimte bieden aan bewegingen van onderop: Brabanders die schone energie opwekken, voedsel produceren en oplossingen verzinnen voor problemen van deze tijd. Ze streeft naar een robuust, klimaatbestendig Brabant en heeft vanuit die ambitie de afgelopen periode kritisch gekeken naar de kwaliteit van provinciale plannen. De kwaliteit van de Brabantse watervoorziening en het tegengaan van schadelijk effecten van droogte op natuur en landbouw konden eveneens op haar aandacht en inzet rekenen.
3

Betrekken & Participatie

In debatten stelt Roijackers zich constructief en volhardend op, ze gebruikt toegankelijke taal en is daardoor heel goed te volgen – ook voor belangstellenden met minder dossierkennis.