Antoon Kanis
D66
Statenlid provincie Gelderland
Twitter: @Antoonkanis
Stemmen is niet meer mogelijk.

Over Antoon Kanis

Sinds mei 2015 Statenlid voor D66 in Gelderland. Opgegroeid op het Kampereiland waar zijn ouders een melkveehouderij hebben, studeert hij nu Economics and Governance aan de Wageningen Universiteit. In zijn vrije tijd is hij Ambassadeur van de Gelderse tradities en houdt hij van bier brouwen.
4

Landschap

Het landschap in Gelderland staat onder druk. Dankzij de inspanningen van Kanis is de teloorgang van het Gelderse landschap prominent op de agenda gezet in de Gelderse Staten. Dit heeft geresulteerd in de ambitieuze Agenda Landschap. Met deze agenda geeft de provincie aan wat er gedaan moet worden om het landschap vooruit te helpen en waar de prioriteiten de komende jaren liggen. Samen met Gelderse organisaties, bedrijven en inwoners zullen de landschappelijke opgaven ingevuld en uitgevoerd worden.
3

Landbouw & voedselvoorziening

Kanis laat zien dat liefde voor landbouw en natuur samen kan gaan. Toen in Gelderland een geitenstop werd afgekondigd (oftewel een verbod op groei van geitenhouderijen) zag Kanis daarin een kans om bestaande geitenhouderijen te verduurzamen en het dierenwelzijn van geiten te verbeteren. Op zijn initiatief werd een motie aangenomen dat geitenboerderijen die om willen schakelen naar een biologische bedrijfsvoering in oppervlak – niet in dieraantallen – mogen blijven groeien.
3

Natuur & Biodiversiteit

Kanis draagt de natuur een warm hart toe. Hij blijft zich onvermoeibaar inzetten om Gelderland groener te maken. Of het nou gaat om het vergroenen van Gelderse schoolpleinen, waarvoor hij €1 miljoen heeft los gekregen, het verbeteren van toezicht in natuurgebieden of goede bescherming van- en onderzoek naar de wolf: Antoon bereikt veel met zijn enthousiasme. Ook streeft hij een ambitieuze klimaatagenda na, wil hij een snelfietsroute van Utrecht naar Arnhem en blijft hij zich inspannen om geld vrij te maken voor het realiseren van robuuste natuurverbindingen, zoals een ecoduct over de A1 om de Utrechtse Heuvelrug met de Veluwe te verbinden. Nu al zoveel concrete resultaten op zijn conto, dat belooft wat voor de komende jaren!
3

Klimaat & Water

Een van de speerpunten van Kanis voor de Statenverkiezingen is het klimaat. Namens D66 zet hij zich in voor meer duurzame energie. Hij ziet vooral mogelijkheden langs infrastructuur, op bedrijventerreinen en bij havens. Ook zet Kanis zich actief in om het gebruik van de fiets te stimuleren. Hij wil een snelfietsroute van Arnhem naar Utrecht, om mensen zo te stimuleren vaker de fiets of e-bike te nemen.
4

Betrekken & Participatie

Kanis was de initiatiefnemer van de ambitieuze Agenda Landschap. Deze agenda is een uitnodiging aan Gelderse organisaties, bedrijven en inwoners om met de provincie in gesprek te gaan over landschappelijke opgaven. Dit laat zien dat Kanis het belangrijk vindt om een brug te slaan tussen de provincie en de burger.