Annemieke Wissink-Berkers
PvdA
Statenlid provincie Overijssel
Twitter: @AnnemiekeWB
Stemmen is niet meer mogelijk.

Over Annemieke Wissink-Berkers

Namens PvdA lid van Provinciale Staten in de provincie Overijssel. In de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart aanstaande voert ze de PvdA-lijst aan.
4

Landschap

Op initiatief van Wissink gaat de provincie Overijssel zich inzetten om het Overijsselse landschap te versterken. In 2019 wordt hierover een conferentie georganiseerd. Wissink maakte zich afgelopen jaar sterk voor de 'houtwallenmotie', die regelt dat de provincie met natuurorganisaties, terreinbeheerders, boeren en gemeenten betere bescherming regelt van houtwallen, hagen en bomen. Verder agendeert de PvdA in Overijssel haar zorgen over het intensieve grondgebruik door de agrarische sector op provinciale gronden. Daardoor komen natuurwaarden onder druk te staan. Wissink heeft hierover aan gedeputeerde Maij om opheldering gevraagd.
2

Landbouw & voedselvoorziening

Wissink maakte zich vanuit de Staten hard voor de realisatie van een stop op uitbreiding van geitenhouderijen in Overijssel, die er in september 2018 ook daadwerkelijk kwam. Dit betekent dat er voorlopig geen nieuwe geitenhouderijen bijkomen in Overijssel en dat bestaande geitenbedrijven niet mogen uitbreiden. Daarnaast komt Wissink op voor de herders van gescheperde schaapskuddes. Door de schaapskuddes een rol te geven in het beheer van het landschap en bij natuurinclusieve landbouw wil PvdA borgen dat die kuddes een toekomst hebben.
5

Natuur & Biodiversiteit

Wissink zette zich in Overijssel samen met de ChristenUnie in voor meer groene speelplekken in de provincie. Wissink vroeg: "Richt, naast het vergroenen van zoveel mogelijk ruimte op en om scholen, het openbaar groen in zodat er gespeeld kan worden. Begin hiermee door volgend jaar zes groene speelplekken te realiseren." Ook verbond Wissink succesvol de provincie Overijssel aan de Nationale Bijenstrategie. Op initiatief van Wissenk en samen met het CDA stelde de provincie een actieplan op om de dramatische teruggang van het aantal bijen tegen te gaan. Ook maakte Overijssel in 2018 €100.000 euro vrij om de achteruitgang van insecten tegen te gaan. Met dit geld willen initiatiefnemers PvdA en D66 een aantal snelle ‘insectvriendelijke’ maatregelen nemen.
2

Klimaat & Water

Wissink is namens de PvdA-fractie in de provincie Overijssel niet verantwoordelijk voor de portefeuille water of klimaat. De PvdA-fractie heeft echter wel oog voor dit thema. Tijdens de droogteperiode afgelopen zomer pleitte de fractie ervoor om het Overijsselse landschap niet verder te ontwateren, maar juist in de toekomst het waterpeil te verhogen. Het huidige beleid ‘jaarlijks beperkt ontwateren’ is volgens de PvdA niet toekomstbestendig.
3

Betrekken & Participatie

Wissink en de PvdA-fractie in Overijssel hebben zich altijd hard gemaakt voor (natuur-)vrijwilligers. In het verkiezingsprogramma staat dat de PvdA voorstander is van energiecoöperaties. "Het spreiden van verantwoordelijkheid en het delen van eigendom en investeringen vergroot de betrokkenheid en zeggenschap van burgers bij het energievraagstuk", aldus het programma. En: "Wij vragen speciale aandacht voor de provincie waar het gaat om de rol van de burger in beleidsontwikkeling en -uitvoering. We zien het als provinciale taak om de diversiteit in de deelname bij deze trajecten te bevorderen."