Anne Koning
PvdA
Statenlid provincie Zuid-Holland
Twitter: @AnneKoningDelft
Stemmen is niet meer mogelijk.

Over Anne Koning

Al twee termijnen actief als Statenlid in de provincie Zuid-Holland. Ze gaat nog een periode door en voert komende provinciale verkiezingen de lijst aan. Eerder was ze wethouder in Delft en lid van de Eerste Kamer. In de Staten zit ze in de commissie Duurzame Ontwikkeling met als aandachtsgebied Groen, en daarnaast is ze woordvoerder Fiets en Omgevingswet
3

Landschap

Zuinig zijn op groen. In een provincie als Zuid-Holland waar de groene ruimte continu onder druk staat is dat van groot belang. Koning zet zich actief in voor behoud van het groene landschap in de provincie en voor een prettige en gezonde leefomgeving. Ze ageerde onder meer tegen verbreding van de A4 en zorgde er mede voor dat langs een groot deel van die snelweg geluidsschermen worden geplaatst.
3

Landbouw & voedselvoorziening

Boeren in Zuid-Holland moeten zo werken dat weidevogels, insecten en bijen blijven bestaan, vindt de PvdA Zuid-Holland. Koning, met duurzame ontwikkeling in haar portefeuille, zet zich in voor landbouw die natuurlijke kringlopen respecteert en waarin met respect voor mens, dier en natuur wordt gewerkt. Hoger dierenwelzijn, zorgen voor meer biodiversiteit en het stimuleren van biologisch boeren zijn daarbij haar uitgangspunten.
4

Natuur & Biodiversiteit

Koning heeft samen met andere partijen extra geld voor de weidevogels in Zuid-Holland weten te regelen. Ook heeft ze aandacht gegenereerd voor de grote natuurontwikkelingsprojecten Krimpenerwaard en Buijtenland van Rhoon. Ze voerde op scherpzinnige wijze het debat over de jacht op diersoorten als de smient en regelde budget voor het aanleggen van ottertunnels bij de Nieuwkoopse plassen om verkeersslachtoffers te voorkomen. Hiermee toont ze zichzelf een politicus met hart voor groen, die ook nog eens concrete resultaten weet te boeken.
3

Klimaat & Water

Zuid-Holland is bij uitstek een provincie waar de effecten van klimaatverandering op termijn merkbaar worden, tenzij er ingegrepen wordt. Koning is zich hier van bewust en houdt zich actief bezig met de vraag hoe Zuid-Hollanders in de toekomst droge voeten houden, en hoe steden tegelijkertijd droogtebestendiger kunnen worden. Ook vroeg ze samen met een aantal andere partijen aandacht voor de veenweideproblematiek in Zuid-Holland.
3

Betrekken & Participatie

Koning vindt inbreng en invloed van inwoners belangrijk en laat dit merken in haar politieke opereren. Ze heeft scherp voor ogen dat participatie nog belangrijker wordt als de nieuwe Omgevingswet straks van kracht wordt. Het Zuid-Hollandse college van Gedeputeerde Staten mag op Koning rekenen om ze scherp te houden op dat vlak.