Over Abdeluheb Choho

Sinds 2014 is hij wethouder duurzaamheid, openbare ruimte en groen, dienstverlening, bestuurlijk stelsel en ICT van Amsterdam. Hij is lid van D66. Eerder vervulde hij verschillende functies in het bedrijfsleven, en was hij stadsdeelwethouder in Amsterdam-West. Hij stond tweemaal in de Duurzame Top 100 van Trouw.

5
Landschap
 

Eén van Choho’s speerpunten bij zijn groene beleid is het plan om Amsterdamse daken te vergroenen door er tuinen op aan te leggen. De gemeente draagt hier aan bij door middel van subsidies. Doel is om binnen een paar jaar 50.000 vierkante meter groen dak aan te leggen in de stad. Daarnaast zijn er plannen gerealiseerd waarbij grote pleinen werden vergroend, zoals het Orlyplein bij Sloterdijk. Er wordt geïnvesteerd in zowel stadsparken in Amsterdam, als in kleinschaliger groene ruimten zoals postzegelparkjes en natuurspeeltuinen op plekken waar eerst stenen schoolpleinen waren.

3
Landbouw & voedselvoorziening
 

Choho heeft een aantal ambities uitgesproken ten opzichte van de voedselvoorziening van Amsterdam. Het platform ‘Van Amsterdamse Bodem’ is gestart, waar burgers terecht kunnen met voedselvragen en zij wegwijs gemaakt worden in de lokale voedselproductie. Subsidies worden beschikbaar gesteld aan start-ups en lokale landbouwers ter stimulering van duurzame stadslandbouw. Een voorbeeld hiervan is de Vertical Farm van GrowX wiens ambitie het is om heel Amsterdam van voldoende groenten en fruit voor salades e.d. te voorzien.

5
Natuur & biodiversiteit
 

Elke stukje openbare ruimte in Amsterdam wordt volop gebruikt, en er worden de komende jaren tienduizenden woningen bijgebouwd. Om de natuur te behouden is in de hele stad gewerkt aan het oplossen van zogenaamde ‘ecologische knelpunten’: plaatsen waar dieren geen veilige oversteek kunnen maken. Choho is ook een voorstander van groene daken in een volle stad als Amsterdam, hij zou graag willen dat er 50.000 vierkante meter aan groen dak bij komt in de komende jaren. Het is de bedoeling dat elke boom die wordt gekapt, wordt herplant. Wanneer daar geen ruimte voor is, moet er een bedrag in een Bomenfonds worden gestort waarmee later alsnog de aanplant kan worden gedaan. Daarnaast heeft de gemeente inmiddels het beleid dat bij stadsuitbreidingen voorafgaand aan de bouw al natuur, zoals bomen en parken, wordt aangelegd.

4
Klimaat & water
 

Choho zet zich in Amsterdam in om de stad duurzamer te maken. Ook is hij voorstander van het weren van oude vervuilende brommers in de stad. Daarnaast is hij pleiter voor de Ja-Ja sticker tegen reclamefolders en subsidieert de gemeente Amsterdam duizenden zonnepanelen. Grote steden hebben een bijzondere rol en grote verantwoordelijkheid in het bereiken van een klimaatneutrale samenleving en Choho benadrukt dit in internationale fora zoals de klimaattoppen. Hij is lid van het bestuur van het Klimaatverbond. Tegelijk wordt in Amsterdam gewerkt aan het klimaatbestendig maken van de stad: bij de inrichting van straten, parken en pleinen wordt ‘rainproof’ gebouwd. Bijvoorbeeld met groene daken die toenemende regenval opvangen en vasthouden, waardoor gebouwen vervolgens ook weer klimaatvriendelijk gekoeld worden.

3
Betrekken & participatie
 

De gemeente vindt het belangrijk dat alle bewoners, juist ook degenen met een appartement en klein balkon, groene vingers krijgen. Samen met scholen worden schoolpleinen in de stad omgebouwd tot natuurspeeltuinen. Amsterdam geeft subsidies voor groene daken, muren en gevels, buurtwerkers die met bewoners ‘groen in de buurt’ willen aanleggen en voor stadslandbouw en innovatieve voedselinitiatieven. Er komen wormenhotels, als onderdeel van het Afvalplan van Choho, om bewoners zelf hun GF-afval te laten composteren.

Stemmen is niet meer mogelijk
Wie steekt zijn nek uit voor onze natuur?